TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik to zawód związany z dziedziną mechatroniki, która łączy w sobie elementy mechaniki, elektroniki oraz automatyki. Osoba pracująca jako technik mechatronik zajmuje się obsługą, naprawą, montażem i programowaniem zaawansowanych urządzeń i systemów mechatronicznych.

Absolwenci kierunku technik mechatronik mają szerokie możliwości zatrudnienia w różnych sektorach przemysłu, w tym w produkcji, automatyce przemysłowej, przemyśle motoryzacyjnym, elektronice, firmach zajmujących się konserwacją i utrzymaniem ruchu oraz w przedsiębiorstwach zajmujących się zaawansowaną technologią. Jest to zawód, który łączy w sobie zarówno umiejętności mechaniczne, jak i elektroniczne, co czyni go atrakcyjnym w dzisiejszym zautomatyzowanym środowisku pracy.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
  • ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • matematyka,
  • fizyka
  • Języki obce (do wyboru) – język angielski, język niemiecki, język rosyjski

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Mechanik

Technik Logistyk

Technik Spedytor

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk