STOWARZYSZENIE OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE MECHANIK

Stowarzyszenie Oświatowo – Wychowawcze „Mechanik”

Adres:
ul. M. Niedziałkowskiego 2, 76-200 Słupsk

Numer telefonu: 59 84 24 831

Regon: 220707516
Nip: 839 30 81 547
KRS: 0000 316549

Numer konta:
mBank, nr 37 1140 2004 0000 3302 8319 4348

ZARZĄD:

Prezes-Ewa Kleban

Viceprezes- Iwona Chwedczuk-Lesiak

Sekretarz-Przemysław Jakubowski

Skarbnik- Krzysztof Smugała

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie wszelkich działań edukacyjno-oświatowo-wychowawczych oraz organizowanie działalności na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli, członków i sympatyków Stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia.

Ponadto celami Stowarzyszenia są:

1. Integracja środowiska związana z całym Zespołem Szkół Mechanicznych i Logistycznych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Słupsku.
2. Utrzymanie ciągłości pokoleniowej między uczniami, absolwentami  i nauczycielami oraz byłymi pracownikami szkoły.
3. Zwiększanie u uczniów rozpoznawania własnych talentów, potrzeb duchowych, intelektualnych oraz wspieranie ich w osiąganiu wytyczonych przez siebie celów.
4. Kształtowanie u uczniów kultury osobistej oraz prawidłowych postaw moralnych i obywatelskich, nauka szacunku do tradycji, symboli narodowych oraz patrona szkoły.
5. Promowanie Wolontariatu młodzieżowego.
6. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym, krajowym i poza granicami Polski.
7. Propagowanie wśród uczniów i rodziców alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, w tym negocjacji i mediacji.
8. Wspieranie uczniów i rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych oraz kształtowanie poprawnych postaw prorodzinnych.
9. Zmniejszanie różnic edukacyjnych uczniów ZSMiL.
10. Zwiększanie u uczniów zainteresowań technicznych oraz szacunku do wybranego zawodu.
11. Propagowanie u uczniów kultury osobistej, prawidłowych postaw moralnych.
12. Zwiększanie u uczniów prawidłowych postaw proekologicznych.
13. Zmniejszanie dysfunkcji w środowisku rodzinnym i szkolnym.

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE NASZYCH DZIAŁAŃ!!!!
W ramach akcji „Podaruj nam swój 1,5%” nasze szkolne Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze MECHANIK otrzymało 1938,50 zł!
Wszystkim darczyńcom- rodzicom, nauczycielom, przyjaciołom i sympatykom z całego serca
DZIĘKUJEMY❣️❣️❣️
…dobro powraca…