TECHNIK ROBOTYK

Technik robotyk to zawód związany z projektowaniem, konstrukcją, programowaniem, i utrzymaniem robotów oraz systemów automatycznych. Osoba pracująca jako technik robotyk zajmuje się różnymi aspektami związanymi z robotami, w tym ich projektowaniem, montażem, programowaniem i obsługą.

Absolwenci kierunku technik robotyk znajdują zatrudnienie w różnych sektorach przemysłu, w tym w przemyśle motoryzacyjnym, produkcji, logistyce, medycynie, aeronautyce i wielu innych. Mogą pracować zarówno w firmach produkcyjnych, gdzie roboty są wykorzystywane do automatyzacji procesów, jak również w firmach zajmujących się projektowaniem i produkcją robotów oraz w firmach oferujących usługi serwisu i wsparcia technicznego dla robotów. Technik robotyk pełni istotną rolę w rozwijaniu i utrzymaniu zaawansowanych systemów robotycznych, które są coraz bardziej powszechne w przemyśle i innych dziedzinach.

KWALIFIKACJA

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.
Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
 • ELM.07. Montaż, uruchamianie i obsługa systemów robotyki
 • ELM.08. Eksploatacja i programowanie systemów robotyki

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • matematyka,
 • fizyka
 • języki obce (do wyboru) – język angielski, język niemiecki, język rosyjski.

  PATRONAT

  Pozostałe kierunki Technikum nr 4

  Technik Mechanik

  Technik Mechatronik

  Technik Logistyk

  Technik Spedytor

  Technik Spawalnictwa

  Technik Pojazdów Samochodowych