TECHNIK SPAWALNICTWA

Technik spawalnictwa zajmuje się projektowaniem połączeń konstrukcyjnych oraz części maszyn  z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD/CAM. Dokonuje oceny złączy spawanych, naprawy i konserwacji elementów maszyn, urządzeń i narzędzi. Obsługuje urządzenia kontrolno-pomiarowe, nadzoruje przebieg wytwarzania konstrukcji spawanych

Absolwenci kierunku technik spawalnictwa mogą znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach przemysłu, takich jak przemysł metalowy, budowlany, produkcja pojazdów, przemysł morski, czy przemysł chemiczny. Ponadto, mogą pracować w zakładach produkcyjnych, warsztatach spawalniczych, firmach budowlanych, stoczniach, a także jako specjaliści ds. kontroli jakości lub instruktorzy spawania. Spawalnictwo to kluczowy element wielu procesów produkcyjnych, co sprawia, że technicy spawalnictwa są bardzo poszukiwani w przemyśle.

KWALIFIKACJA

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.
Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
  • MEC.10. Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • Język angielski

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Mechanik

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Spedytor

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Robotyk