ICC4VET

Projekt pt. “Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training” (ICC4VET)

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku od 1 września 2017 roku realizuje projekt pt. “Establishment of two-stage industry competence centers of vocational education and training” (ICC4VET), który jest współfinasowany z budżetu Unii Europejskiej a ramach akcji KA2 (Partnerstwa Strategiczne) programu Erasmus+.

Głównym celem projektu jest wdrożenie dualnego systemu kształcenia zawodowego w ramach którego 70% czasu nauki uczniowie spędzać będą u pracodawców, zaś 30% w szkole. Od 1 września 2018 roku odbędzie się pilotażowe wdrożenie takiego rozwiązania dla zawodu mechanik pojazdów samochodowych. W ramach działań projektowych odbywać się będą warsztaty tematyczne dotyczące pracy nad podstawami programowymi, programami nauczania i treningiem dla nauczycieli, aby byli przygotowani do pracy w nowym modelu nauczania opartym o model dualny.

Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku pełni rolę partnera wiodącego, którego zadaniem jest m.in.:

 1. Przeprowadzenie pilotażu dualnego systemu nauczania dla jednego z zawodów.
 2. Stworzenie programu dwudniowego szkolenia dla nauczycieli, które ma na celu ich przygotowanie do pracy w systemie dualnym.
 3. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji.
 4. Przygotowanie pedagogiczne pracodawców, którzy będą prowadzić nauczanie teoretyczne.

Czas trwania projektu
01-09-2017 – 31.08.2020: 36 miesięcy

Partnerzy:

 • No. 1. Baltic Sea Academy (BSA), Germany (Lead Partner)
 • No. 2. Berufsbildungs- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Schwerin (BTZ), Germany
 • No. 3. Zespol Szkol Mechanicznych i Logistycznych im. inz. Tadeusza Tanskiego (ZSLM), Poland
 • No. 4. Vilniaus statybininku rengimo centras (VSRC), Lithuania
 • No. 5. Panevezys Chamber of Commerce Industry and Crafts (PCCCI), Lithuania
 • No. 6. Latvijas Amatniecibas kamera (LAK), Latvia
 • No. 7. Võrumaa Kutsehariduskeskus (VK), Estonia

Projekt składa się z pakietów roboczych obejmujących następujące główne działania:

1. Zarządzanie projektem i realizacja 6 warsztatów i 2 konferencji międzynarodowych.

2. Rozwój, utworzenie i prowadzenie centrum kompetencyjnego dostosowanego do potrzeb branży, w którym realizacja dualnego kształcenia zawodowego w kraju, w którym wcześniej nauka odbywała się w szkole, oraz przygotowanie do wdrożenia w dwóch innych krajach.

3. Rozwój i wdrażanie dokształcania zawodowego nauczycieli szkół zawodowych, dla wprowadzenie kształcenia dualnego.

4. Adaptacja i realizacja szkoleń dla trenerów w MŚP w krajach o głównie zawodowym charakterze szkolenie teoretyczne mające na celu utworzenie osób nadzorujących szkolenie na miejscu.

5. Przekazanie wyników projektu do 68 izb i uniwersytetów z 13 krajów.

W ramach projektu zaplanowano powstanie następujących produktów:

 • projekty wdrożenia dwuetapowych branżowych centrów kompetencyjnych oraz dualne kształcenie zawodowe wraz z programami nauczania,
 • dwa programy kształcenia nauczycieli,
 • Program szkoleń dla instruktorów/przełożonych w MŚP,
 • Publikacja zawierające dobre praktyki wynikające z realizacji projektu