TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
(oddział przygotowania wojskowego)

Technik pojazdów samochodowych to kierunek, który jest odpowiedni dla osób zainteresowanych motoryzacją i pracą nad samochodami. Program nauczania tego kierunku skupia się na przygotowaniu uczniów do diagnozowania usterek, naprawy i konserwacji różnych komponentów samochodów, a także na zdobyciu wiedzy z zakresu mechaniki pojazdowej, elektroniki samochodowej i innych aspektów związanych z samochodami.

Absolwenci mają umiejętności praktyczne i teoretyczne, które pozwalają im pracować w warsztatach samochodowych, serwisach dealerskich, stacjach kontroli pojazdów, lub nawet podjąć własną działalność gospodarczą w branży motoryzacyjnej. To kierunek idealny dla osób, które pasjonują się samochodami i chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do pracy w tej dynamicznej dziedzinie.

OPW

W klasie realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – VII Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku – w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 
  • MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • Język angielski

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Mechanik

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Spedytor

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk