SAMORZĄD UCZNIOWSKI

-Oliwia Gądek
-Oliwia Michałowska
-Hubert Chyżyński
-Daria Horodiuk
-Amelia Górczyńska
-Filip Leśniański
-Julia Grzegorowska
-Julia Małkowska
-Kamil Jaworski
-Laura Ziel
-Maja Konopa
-Michał Ostrowski
-Mikołaj Maśnicki
-Oskar Winsztal
-Szymon Wątor
-Wiktoria Pierzchało