TECHNIK SPEDYTOR

Technik spedytor to zawód związany z logistyką i organizacją transportu towarów. Osoba pracująca jako technik spedytor ma za zadanie planowanie, koordynowanie i monitorowanie przewozów towarów w efektywny i bezpieczny sposób.

Absolwenci kierunku technik spedytor mogą znaleźć zatrudnienie w firmach logistycznych, spedycyjnych, przewozowych, firmach zajmujących się zarządzaniem łańcuchem dostaw, firmach kurierskich oraz w działach logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zawód ten jest istotny dla skutecznego funkcjonowania łańcucha dostaw i zapewnienia płynności przewozów towarów.

KWALIFIKACJA

Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • Język angielski

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Mechanik

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk