STRZELNICA

W  ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej pn. „Strzelnica w powiecie 2023” została utworzona wirtualna strzelnica zlokalizowana
w  Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym, im. Tadeusza Gwiżdża przy Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku.

Wirtualna strzelnica przeznaczona jest do prowadzenia szkolenia strzeleckiego w oparciu o multimedialny, laserowy system szkolno-treningowy w zakresie nauki i doskonalenia umiejętności w bezpiecznym posługiwaniu sie bronią oraz realizacji strzelań o urozmaiconym stopniu skomplikowania, na różnych wirtualnych odległościach.

Strzelnica  umożliwia prowadzenie ćwiczeń jednocześnie dla 4 uczestników z wykorzystaniem różnych rodzajów broni treningowej – karabinków / pistoletów z różnych postaw strzeleckich.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 210 000,00 zł, wkład Miasta Słupska 50 000,00 zł natomiast dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej 160 000,00 zł.

Wirtualna strzelnica zostanie udostępniona do użytkowania od dnia 2 stycznia 2024r.  na potrzeby:

a) uczniów szkół, które prowadzą działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa,

b) organizacji pozarządowych prowadzących działalność na rzecz obronności państwa.

Udostępnienie strzelnicy odbywać się będzie według harmonogramu ustalonego przez Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych, po podpisaniu porozumienia.