TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK to specjalista posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, zasad działania i projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych oraz potrafi programować obrabiarki sterowane numerycznie. W swojej pracy w pełni wykorzystuje współczesne technologie komputerowe

Technik mechanik może znaleźć zatrudnienie w różnych sektorach, w tym w przemyśle produkcyjnym, motoryzacyjnym, energetycznym, a także w firmach zajmujących się utrzymaniem ruchu, serwisem sprzętu i maszyn, a nawet w przedsiębiorstwach zajmujących się konserwacją infrastruktury. Jest to zawód, który wymaga precyzji, dokładności i umiejętności praktycznych

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • MEC.03. Montaż i obsługa maszyn i urządzeń 
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń;

lub

  • MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających 
  • MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń; 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • Język angielski

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Spedytor

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk