TECHNIK LOGISTYK
(Oddział przygotowania wojskowego)

Technik logistyk to zawód związany z zarządzaniem i optymalizacją procesów logistycznych w przedsiębiorstwach oraz w łańcuchu dostaw. Osoba pracująca jako technik logistyk zajmuje się planowaniem, organizacją i nadzorowaniem przepływu towarów oraz informacji w firmie lub organizacji.

Absolwenci kierunku technik logistyk znajdują zatrudnienie w różnych sektorach gospodarki, w tym w firmach produkcyjnych, dystrybucyjnych, spedycyjnych, firmach kurierskich, a także w działach logistyki w przedsiębiorstwach handlowych, magazynach oraz instytucjach logistycznych. Zawód ten jest kluczowy dla zapewnienia efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw oraz minimalizowania kosztów i maksymalizowania satysfakcji klientów.

OPW

W klasie realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – VII Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku – w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • Język angielski

KWALIFIKACJA

Aby uzyskać tytuł technika należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • SPL.01. Obsługa magazynów
  • SPL.04. Organizacja transportu

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Mechatronik

Technik Mechanik

Technik Pojazdów Samochodowych

Technik Spedytor

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk