PROJEKTY

B

3LOE

Trójpoziomowe centra doskonałości zawodowej:
Kwalifikacja, przedsiębiorczość i innowacyjność w Zielonej Gospodarce

B

ICC4VET

Utworzenie dwuetapowych branżowych centrów kompetencji kształcenia i szkolenia zawodowego

B

Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego WYBORU

Szkoła Zawodowa Szkołą Dobrego Wyboru