KIEROWCA MECHANIK

Kierowca mechanik prowadzi pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów, zgodnie  z posiadanymi uprawnieniami, a także wykonuje obsługę oraz ocenia stan techniczny  i wykonuje naprawy pojazdów samochodowych

Kierowca mechanik w branży transportowej pełni kluczową rolę w utrzymaniu pojazdu w dobrym stanie technicznym, co ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze oraz terminowości dostaw. To zawód, który wymaga umiejętności zarówno z zakresu prowadzenia pojazdu, jak i mechaniki samochodowej oraz elastyczności w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu szybkich decyzji w sytuacjach awaryjnych.

PRAKTYKA

Zajęcia praktyczne realizowane są w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku.

    KWALIFIKACJE

    Aby uzyskać zawód należy opanować umiejętności z kwalifikacji:

    TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego 

    PATRONAT