OŚRODEK SPORTOWO-REAKREACYJNY im. Tadeusza Gwiżdża

Dane kontaktowe:

ul. Niedziałkowskiego 2

76-200 Słupsk

tel: 059 8424831 wew. 45

e-mail: OSR@mechanik.slupsk.pl