Wsparcie OPW

Od 1 września 2022 roku w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku został uruchomiony kierunek kształcenia – technik pojazdów samochodowych – oddział przygotowania wojskowego, na który Miasto Słupsk otrzymało dotację celową ze Skarbu Państwa.

Celem zadania jest wyposażenie uczniów w zestaw jednolitego ubioru oraz szkoły w wyposażenie specjalistyczne służące do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Termin realizacji: 02.12.2022 r. – 30.12.2022 r.

Całkowity koszt realizacji: 64 570

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa: 51 656

Wkład własny Miasta: 12 914