Uroczystość obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku miała szczególnie uroczysty charakter.
Wszyscy uczniowie klas pierwszych Technikum i Szkoły Branżowej przystąpili do ślubowania w obecności Dyrekcji, nauczycieli i zaproszonych gości. Przysięgę złożyli uczniowie Oddziału Przygotowania Wojskowego pod honorowym patronatem 7 Brygada Obrony Wybrzeża im gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego oraz profilu strażackiego.
Nie zabrakło wyróżnień dla nauczycieli:
– Nagrodę Pomorskiego Kuratora Oświaty otrzymał p. Marcin Ślufarski,
– Nagrody Prezydentki Miasta Słupska trafiły do rąk: p. Barbary Zakrzewskiej, p. Olgi Węsierskiej oraz p. Marcina Kisielewskiego.
Z rąk p. Dyrektor Barbary Zakrzewskiej nauczyciele otrzymali Nagrody Dyrektora za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
Jak zawsze miłym akcentem były „Tadziki”- wyróżnienia przyznane przez samorząd uczniowski i całą społeczność uczniowską Mechanika.
Uroczystość uświetniło przedstawienie „Bajki dla potłuczonych” przygotowane przez koło teatralne pod czujnym okiem p. Iwony Chwedczuk-Lesiak oraz występy wokalne i taneczne.