Absolwenci 2023 Technikum nr 4 w MECHANIKU osiągnęli najwyższe wyniki w mieście wśród szkół technicznych!!!!
GRATULUJEMY!!! DUMA NAS ROZPIERA!!!
Zdawalność egzaminu maturalnego:
– w Mechaniku – 89,00%
– w kraju (tylko T) – 74,60%
– w kraju (razem LO i T) – 84,40%
– w woj. pomorskim (tylko T) – 72,50%
– w woj. pomorskim (razem LO i T) – 83,50%
– miasto Słupsk (tylko T) – 81,25%
69 egzaminów jest zdanych na 100% punktów możliwych do zdobycia!!!
DZIĘKUJEMY ZA WASZĄ PRACĘ I WSPANIAŁE WYNIKI!
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim nauczycielom klas maturalnych!!!