TECHNIK ELEKTROMOBILNOŚCI
(Oddział przygotowania wojskowego)

Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie elektromechaniki pojazdów samochodowych, w tym pojazdów elektrycznych i hybrydowych, dotyczącą min. budowy pojazdów elektrycznych – baterii, układów (np. budowa podwozia, układu hamulcowego), zasilania (ogniwa paliwowe)

OPW

W klasie realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową – VII Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku – w części praktycznej. Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

KWALIFIKACJE

Aby uzyskać zawód należy opanować umiejętności z kwalifikacji:
  • MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych;

  • MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów elektrycznych.

 

PRAKTYKA

Zajęcia praktyczne realizowane są:
  • w Zespole Placówek Oświatowych w Słupsku

PATRONAT

Pozostałe kierunki Technikum nr 4

Technik Mechanik

Technik Mechatronik

Technik Logistyk

Technik Spedytor

Technik Spawalnictwa

Technik Robotyk